proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
REGULAMIN

1. SPRZEDAWCA
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych (FISO)
wpisana do  rejestru przedsiębiorców oraz stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000284625, Regon: 220450974, NIP 583-298-77-46
 
z siedzibą:
80- 866 Gdańsk
ul. Gdyńskich Kosynierów 11;  tel. 0-58 322 31 49

Rachunek bankowy:
16 1500 1285 1212 8004 4840 0000

2. Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych  (FISO) prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem internetu pod adresem domeny: www.fiso.org.pl

Dochód ze sprzedaży artykułów w internetowym sklepiku Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w całości przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji, statut Fundacji na stronie: http://www.fiso.org.pl/statut/

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Zamówienia można składać:
przy pomocy FORMULARZA ZAMÓWIENIA dostępnego pod przyciskiem „ Zamawiam ” na stronie: www.fiso.org.pl
telefonicznie pod nr telefonu 058 322 31 49

Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na stronie, że zostało prawidłowo złożone i wysłane do biura FISO. O zmianach statusu zamówienia związanych z procesem jego realizacji przez FISO Kupujący jest systematycznie informowany za pomocą informacji wysyłanych na jego adres e-mail podany w procesie zamawiania towaru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się telefonicznie w celu wyjaśnienia sprawy, pod numer telefonu 0-58 322 31 49.

Fundacja może odstąpić od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu są nieprawdziwe lub niepełne. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu i wskazanie w treści przelewu nazwy zamówionego towaru.

4. ODBIÓR
Zamawiający może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie FISO, przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11, Gdańsk 80-866, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 0-58 322 31 49 i uzgodnieniu terminu odbioru.

Zamawiający może dokonać odbioru za pośrednictwem poczty - koszty przesyłki pocztowej obciążają Zamawiającego.

Przed odebraniem przesyłki Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub ewentualnych plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (koperta, taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej z FISO w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Zamawiającego.

5. PŁATNOŚĆ
Zapłatę za towar należy przekazać przelewem bankowym na rachunek FISO. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie FISO.

nr bankowy

Kredyt Bank 16 1500 1285 1212 8004 4840 0000

Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 058 322 31 49 lub e-mailem na adres biuro@fiso.org.pl. Jeżeli Fundacja nie rozpoczęła realizacji zamówienia klient nie ponosi żadnych kosztów.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pokazywane są w polskich złotych. Cena towaru widoczna w sklepiku jest wiążąca w chwili wysłania zamówienia zarówno dla Klienta jak dla FISO.

6. REKLAMACJE
W celu złożenia reklamacji należy wykonać następujące czynności:
Zawiadomić Sprzedawcę o zamiarze złożenia reklamacji telefonicznie pod nr 0-58 322 31 49 w terminie 7 dni od daty poświadczonego przez Zamawiającego odbioru przesyłki.

Dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną reklamacją na adres:
Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
ul. Gdyńskich Kosynierów 11
80 – 866 Gdańsk

Reklamacje rozpatrywane i załatwiane są w terminie 7 dni od daty ich przyjęcia.
W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Zamawiającemu na koszt FISO.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie odesłany Zamawiającemu na jego koszt za pobraniem (zwrotem) kosztów poniesionych z tego tytułu przez FISO.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez FISO z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Każdy z Zamawiających ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić pod nr tel. 0-58 322 31 49.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2007 r.

Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online