proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
Gdańskie Centrum Mediacji

Gdańskie Centrum Mediacji to projekt zapoczątkowany w lipcu 2012 roku przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych.

Cele projektu:

 • umocnienie idei mediacji wśród mieszkańców Gdańska,
 • stworzenie w świadomości Gdańszczan miejsca, do którego mogą zwrócić się o pomoc i gdzie skutecznie będą radzić sobie z konfliktami,
 • rozpowszechnienie idei mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów,
 • wsparcie pracowników socjalnych, adwokatów oraz organizacji pozarządowych w kwestii, radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,

Działania:

Szkolenia
 • Mediacja sądowa i pozasądowa – szkolenia dla 20 adwokatów z Pomorskiej Izby Adwokackiej
 • Rola i znaczenie mediacji w pracy pracownika socjalnego – szkolenie dla 20 pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 • Efektywne zarządzanie konfliktem - szkolenie dla 20 przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych

 Mediacje

 • 200 godzin sesji mediacyjnych, bezpłatnych dla odbiorców.

 Konferencja

 • 25.10.2012 r.
 • Specjalistka z Austrii (dr Christa Pelikan) oraz polscy specjaliści z zakresu mediacji.
 • 150 osób- przedstawiciele gdańskich organizacji pozarządowych, mediatorzy, adwokaci, studenci
 
 
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online