proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
Szkolenia dla szkół, przedszkoli, firm

         

 


 

 

Propozycja tematów

Konflikt buduje, czy niszczy?

Jak dostrzegać początkową fazę sporów?

Jak należy reagować, aby stały się one podstawą poprawienia sytuacji, a nie eskalowały w groźny konflikt? Jak podjąć rolę mediatora, aby skuteczniej wpływać na rozwiązywanie konfliktów?

Zagadnienia:

Zdefiniowanie konfliktu. Określenie sposobów reakcji na konflikt w zależności od jego rodzaju. Istota procesu sterowania konfliktem w kierunku wykorzystania jego pozytywnych aspektów. Istota procesu mediacji i jego główne etapy. Ćwiczenie poznanych technik mediacji przy rozwiązywaniu przykładowych sytuacji konfliktowych w różnych relacjach.

Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.

Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność, akceptowalność).

Rola mediatora, jej specyfika, Prawa i obowiązki mediatora.

Zastosowanie mediacji- wskazania i przeciwwskazania.

Nauczyciel- mediator.

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

Procedury rozwiązywania konfliktów(negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice.

Trening umiejętności mediacyjnych w zakresie:

Umiejętności komunikacyjne: aktywnego słuchania, zadawania pytań; umiejętność używania neutralnego języka.

Umiejętność dokonywania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją.

Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami.

Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:

Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.

Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.

Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.  

Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie.

 

Informacje organizacyjne

  • Termin szkolenia wymaga uzgodnienia co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
  • Preferujemy indywidualną rozmowę w celu rozpoznania grupy szkoleniowej.
  • Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od celu i tematu spotkania.
  • Czas trwania szkolenia oraz szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.

Szczegółowych informacji udziela:

tel. 58 322 31 49,  517 355 066, e-mail: biuro@fiso.org.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online