proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
KOSZTY MEDIACJI
 

Koszty mediacji zależne są od rodzaju sprawy:

MEDIACJE PRYWATNE

 Koszty ponosi się przed rozpoczęciem sesji mediacyjnej.


Mediacje na podstawie wniosku - strony samodzielnie kierują sprawę do mediacji. Jedna ze stron wnosi o rozpoczęcie procedury mediacyjnej.

wniosek- 70 zł


Mediacje cywilne- o rozwód, ustalenie kontaktów, miejsca zamieszkania dziecka, alimentacja:

Pierwsza sesja - koszt 125 zł/ od jednej strony

Każda kolejna sesja - koszt 100 zł/  od jednej strony

Sporządzenie porozumienia – koszt od 100 do 500 zł/ od jednej strony

*Sesje mediacyjne prowadzone są przez 1-2 mediatorów. Koszty sesji są niezależne od liczby prowadzących mediatorów.


   w sprawach majątkowych:

Całkowity koszt mediacji obliczany jest od wartości przedmiotu sporu:

        do 1 miliona złotych -  koszt mediacji 1 500 zł

        od 1 miliona do 5 milionów złotych –  koszt mediacji 2 500 zł

        powyżej 5 milionów złotych –  koszt mediacji 3 500 zł

Pierwsza sesja - koszt 125 zł/ od jednej strony

Proponujemy pierwszą sesję rozpoznawczą, której celem jest zorientowanie się, czy podjęcie decyzji o mediacji posłuży podziałowi majątku; ( w przypadku odbycia tylko jednej sesji jest to całkowity koszt mediacji, w pozostałych przypadkach jest to kwota zaliczana na poczet całości kosztów)

 

 Koszt sporządzenia porozumienia - 100 zł/ od jednej strony

*Sesje mediacyjne prowadzone są przez 1-2 mediatorów. Koszty sesji są niezależne od liczby prowadzących je mediatorów.


 Mediacje gospodarcze:

Niezależnie od liczby spotkań, całkowity koszt mediacji obliczany jest od wartości przedmiotu sporu:

        do 50 000 złotych – całkowity koszt 2000 zł

        do 500 000 zł - całkowity koszt 3500 zł

        ponad 500 000 zł - całkowity koszt 10 000 zł plus 1 % powyższej kwoty

          500 000 zł nie więcej niż 25 000 zł

Są to koszty całkowite - do podziału między stronami.

*Sesje mediacyjne prowadzone są przez 1-2 mediatorów.

 

MEDIACJE SĄDOWE

Mediacje cywilne

- o rozwód, ustalenie kontaktów, miejsca zamieszkania dziecka.  

Pierwsza sesja - koszt 125 zł/ od jednej strony

Każda kolejna sesja - koszt 100 zł/  od jednej strony

 *Sesje mediacyjne prowadzone są przez 1-2 mediatorów. Koszty sesji są niezależne od liczby prowadzących je mediatorów.

- w sprawach majątkowych i gospodarczych w tym alimenty 

1 % wartości sporu nie mniej niż 150 zł, nie więcej niż 2000 zł

Są to koszty całkowite - do podziału między stronami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów. 

Strona wnioskująca o alimenty jest zwolniona od kosztów. ( stanowią o tym przepisy szczegółowe ) 

Sesje mediacyjne prowadzone są przez 1-2 mediatorów.

Mediacja karna:

Dla stron mediacje karne są darmowe. Koszty wynagrodzenia mediatora pokrywane są ze Skarbu Państwa.

Czas trwania mediacji określa się do 1,5 h godziny.

 

Mediacja nieletnich:

Dla stron mediacje nieletnich są darmowe. Koszty wynagrodzenia mediatora pokrywane są ze Skarbu Państwa.

Czas trwania mediacji określa się do 1,5 h godziny.

 

Koszty za mediacje kierowane przez Sąd są regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016 w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym ( poz. 921 ).

 

 


 


 


Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online