proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
PLAN RODZICIELSKI

PLAN RODZICIELSKI
(przykładowe zagadnienia, wersja uproszczona)

1.Miejsce zamieszkania dziecka i kontakty z drugim rodzicem

- Zasady spotkań z drugim rodzicem ( harmonogram, zasady podczas spotkań, przejazdy między domami rodziców, sposób zmian wizyt, co dziecko zabiera ze sobą na  spotkania, pomoc dziecku w obowiązkach podczas spotkań, np. prace domowe ),

- Harmonogram w roku szkolnym, w trakcie wakacji, zasady spędzania świąt i innych dni szczególnych,

- Komunikacja z rodzicami poza terminami spotkań ( telefon, Internet, etc.).

2. Kontakty dziecka z innymi osobami

- Zasady spotkań dziecka z dalszą rodziną i innymi ważnymi dla dziecka osobami, obecność nowych partnerów rodziców w życiu dziecka.

3. Udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka

- Szkoła ( sposób wyboru, wymiana informacji dotyczących wyników szkolnych dziecka, udział w imprezach szkolnych ),

- Zajęcia pozalekcyjne ( priorytety w wyborze, dowożenie dziecka ),

- Inne.

4. Zasady wychowawcze
 
- Zasady wspólne i różne w obu domach ( np. rytm dnia, korzystanie z komputera, TV, dieta, etc);
tradycje, zwyczaje i obyczaje religijne lub kulturowe dziecka,
 
 
- Zakres samodzielności dziecka w podejmowaniu decyzji jego dotyczących.
 
5. Partycypacja rodziców w kosztach utrzymania dziecka
 
- Kalkulacja potrzeb dziecka, oszacowanie wydatków, sposób partycypowania ze strony obojga rodziców ( wydatki bieżące i szczególne, autonomia dziecka w gospodarowaniu własnymi pieniędzmi ).

6. Opieka zdrowotna

- Zasady odpowiedzialności za zdrowie dziecka ( rutynowe badania, szczepienia, specjalne potrzeby, zasady podawania leków i leczenia w warunkach domowych wymiana informacji w tym zakresie ).

 

 źródło: informator Mediacja w sprawach rodzinnych, Ministerstwo Sprawiedliwości

Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online