proti - to be online   
Strona główna
O nas
Gdańskie Centrum Mediacji
Aktualności
Partnerzy
Kontakt
MEDIACJE KARNE
        W sprawach karnych mediacja dla stron jest bezpłatna, a czas jej trwania w toku postępowania karnego nie powinien przekroczyć jednego miesiąca. Polskie prawo przewiduje również możliwość przeprowadzenia tzw. mediacji po wyroku. Może być ona prowadzona pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą przebywającym w więzieniu, a jej wynik jest szczególnie istotny w przypadku, gdy sąd penitencjarny rozważa możliwość warunkowego przedterminowego zwolnienia sprawcy.
Dla pokrzywdzonych przestępstwem może być również istotne, że mediację można prowadzić również w ramach postępowania cywilnego. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby z niej skorzystać w przypadku wszczęcia postępowania związanego z roszczeniami pokrzywdzonego, które np. nie zostały w pełni zaspokojone zasądzonym, prawomocnym odszkodowaniem.
Nasze działania
Strona www.fiso.org.pl zmodernizowana ze środków Projektu Gdańskie Centrum Mediacji,
dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dołącz do nas na facebook
Copyright © Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
projekt i realizacja: proti - to be online